Lokalizacja

Garncarska 11

31-115 Kraków

woj. małopolskie

http://www.amazonki.krakow.pl/

krakowskie-towarzystwo-amazonki

KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO AMAZONKI

-

NIP: -

REGON: 350259304

KRS: 0000167942