Lokalizacja

Dolina 35

85-212 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

http://www.bezpiecznyswiat.pl/

fundacja-bezpieczny-swiat

FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT

-

NIP: 967-13-08-741

REGON: 340562000

KRS: 0000324859